Ida är född med ett behov av att hela tiden uttrycka sina idéer, drömmar och visioner. Denna underbara värld inom keramiken gjorde att hon hittade sitt kall. Där hittade hon hem och visste från första början att hon var ämnad att tillverka produkter som människor inte bara vill titta på utan även bruka till både vardag och fest. När Ida satte sig vid drejskivan första gången förstod hon att detta var en självklar del av hennes framtid.