Grunden i Iris Hantverks verksamhet är borstbinderiet på Sandsborgsvägen i Enskede - här binder 5 synskadade hantverkare från flera olika kulturer borstar enligt gammal hantverkstradition. De samarbetar också med synskadade hantverkare i Estland som liksom Iris hantverk har en sammanlänkad historia med synskaderörelsen.

Sedan augusti 2012 driver Richard Sparrenhök och Sara Edhäll bolaget. 2012 drog Socialdepartementet in det sedan 1950-talet till Iris Hantverk utbetalade stödet för depåverksamhet riktad till synskadade borstbindare. Iris Hantverks dåvarande ägare beslutade då att sälja bolaget till Richard och Sara som båda har arbetat många år i bolaget och dess ledning. De är väldigt glada att få ta över och driva vidare detta bolag som rymmer så mycket historia och tradition. 

Iris hantverks vision och mål är att få återväxt i det traditionella hantverksyrket som borstbinderiet är. Detta genom att föra ut hantverkarnas gedigna kunnande i produkter av funktionell och god design i kombination med kvaliteten av naturmaterial.