LAMPE B. SCHOTTLANDER

Bernard Schottlander föddes i Mainz, Tyskland 1924 men flyttade redan 1939 till England. Efter att ha tjänstgjort i den brittiska armén i Indien lärde han sig att svetsa och tog även en kurs i skulptur vid Leeds College of Art. Därefter studerade han, med hjälp av ett stipendium, vid Anglo-French Art Center i St Johns Wood. Bernard Schottlander beskrev sig själv som designer för interiörer och en skulptör för exteriörer. Efter flera framgångsrika år som industridesigner valde Bernard Schottlander att koncentrera sig på skulptur. I slutet av 1950-talet etablerade han en verkstad i norra London där han under många år assisterades av George Nash. 1965 började han undervisa i metallslöjd på St Martins School of Art. Samma år var han en del av gruppen "Six Artists" på Institute of Contemporary Arts i London och under det följande året (1966) hade han sin första egna utställning på Hamilton Galleries, London.